Categorieën
nieuws

Persbericht: ‘Mijn Eigen Thuis’ schenkt ‘Calipso’ € 5.000,=

Voorafgaand aan de vergadering met ouders van jongeren met een verstandelijke beperking, die gaan wonen in het ouderinitiatief Calipso, heeft secretaris Paul Offerman van de stichting Mijn Eigen Thuis een cheque van € 5000,00 overhandigd aan het bestuur van stichting Calipso. Dit bedrag zal worden besteed aan het inschakelen van een projectleider die Calipso met expertise zal ondersteunen tijdens de bouwfase. Inzet van een deskundig projectleider is crusiaal omdat al in een vroeg stadium rekening moet worden gehouden met tal van bouwkundige en gebouwgebonden ICT voorzieningen. Inzet van een professionele projectleider zorgt voor het maken van de juiste keuzes en bespoedigt het (bouw)proces.

Over stichting Calipso

De Stichting Calipso is een wooninitiatief van ouders met een zoon of dochter met een verstandelijke beperking. Begin 2008 hebben 8 ouders de handen ineen geslagen en zijn in gesprek geraakt over de wens om een woonvorm te realiseren voor hun kind. Het bestuur heeft een plan van aanpak gemaakt, een zorgvisie geschreven en er werden contacten gelegd met verscheidene partijen om de doelstelling te kunnen realiseren. In januari 2012 is met de Alliantie en Amerpoort een intentieovereenkomst aangegaan, respectievelijk voor het ontwikkelen van het gebouw en het leveren van zorg. De verwachting is dat het 2e kwartaal 2013 de eerste paal kan worden geslagen in de wijk Meerland te Almere-Poort. De woonvorm biedt appartementen aan 28 bewoners en kan dankzij een uniek gepatenteerd bouwsysteem in het voorjaar 2014 al worden opgeleverd.

mijn-eigen-huis-schenking
v.l.n.r Paul Offerman, secretaris Mijn Eigen Thuis, Lex Burgersdijk, voorzitter Calipso, Otto Verwer, penningmeester Calipso en Aart Hulleman, secretaris Calipso

Over stichting Mijn Eigen Thuis (MET)

De stichting MET is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor ouders/verzorgers van jongeren met een beperking bij het realiseren van zelfstandige woonvormen. De Stichting MET doet dit door middel van het inzetten van de zogenaamde KMP methode. Deze methode houdt in dat Stichting MET ouders ondersteunt doormiddel van Kennis, Middelen en Partners. De stichting MET is een maatschappelijke non-profit organisatie. Dit betekent dat alle inkomsten die worden gegenereerd, na aftrek van basale kosten, direct aangewend kunnen worden om de groepen ouders ook op financieel gebied te ondersteunen. De stichting MET is zelf geen opdrachtgever en draagt geen eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het bouwproces. Wel stelt de stichting MET voorwaarden aan eventuele financiële ondersteuning aan ouders om een succesvol ontwikkeltraject te bewerkstelligen. De belastingdienst heeft de stichting de ANBI status toegekend, hetgeen betekent dat de stichting geen belasting hoeft af te dragen over giften en donaties. De Stichting MET werkt nauw samen met lokale en regionale overheden, het ministerie van VWS, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.