Over Calipso

Meerland impressie hoek straat

Stichting Calipso is een wooninitiatief van ouders met een zoon of dochter met een verstandelijke beperking.

Medio 2006 zijn een aantal ouders met elkaar in gesprek geraakt over de woon-toekomst van hun kind met een beperking. Ze hebben de handen ineen geslagen en formuleerden een wens om een woonvorm te realiseren voor hun kind. Uit deze groep ouders heeft zich een werkgroep gevormd, bestaande uit 6 ouders, die aangevuld met een onafhankelijke voorzitter de stichting begin 2008 formeel hebben opgericht. Het bestuur heeft een plan van aanpak gemaakt, een zorgvisie geschreven en er werden contacten gelegd met verscheidene partijen om de doelstelling te kunnen realiseren,

Na 5 jaar van overleg en diverse kansen die voorbij kwamen maar toch niet tot succes leidden, werden uiteindelijk, met de Alliantie als opdrachtgever en verhuurder, en Amerpoort als zorgverlener, 26 appartementen gerealiseerd in 13 eengezinswoningen. 4 appartementen zijn uitgevoerd voor minder valide bewoners: zij krijgen het gehele woonprogramma op de begane grond. Centraal werd een gebouw neergezet waarin zich de gemeenschappelijke voorzieningen bevinden, zoals de keuken en de woon- en eetkamer. In deze gemeenschappelijke ruimte is de hoofdingang gesitueerd. De gemeenschappelijke ruimte geeft toegang tot de tuin van Calipso, waar de voordeuren van de appartementen aan grenzen.

Ondertussen is de bouw van de appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes al weer enige tijd afgerond en zijn inmiddels alle appartementen bewoond. Op 13, 20 en 27 september werden de appartementen opgeleverd aan de bewoners, waarmee dit kleinschalig wooninitiatief definitief een feit werd.