Links

Op deze pagina worden links geplaatst die gerelateerd zijn aan de activiteiten van Calipso

Afdeling DSO van Gemeente Almere – Website: digitaalloket.almere.nl
Almerepoort Woondroom van Almere – almerepoort.almere.nl
Aventurijn Onderwijsinstelling voor leerlingen met lichamelijke en/of meervoudige handicaps, langdurig zieke leerlingen en zeer moeilijk lerende leerlingen. – aventurijn.almere-speciaal.nl
LSW: Landelijk Steunpunt Wonen – woonzelf.nl
MEE IJsseloevers, Informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte – meeijsseloevers.nl
Mentionem, Werkt vanuit ruime ervaring in de ondersteuning van mensen met een handicap op beperking – mentionem.nl
Mozarthof, De Mozarthof biedt onderwijs, waarin de leerling zich cognitief, sociaal emotioneel, praktisch, motorisch en creatief zo maximaal mogelijk kan ontwikkelen gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. –mozarthof.nl
NSGK: Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind, Helpt kinderen met een handicap – nsgk.nl
Paladijn: een wooninitatief door ouders voor hun kinderen – paladijn.net
Philadelphia 2006 “Passie en Ondernemerschap in Almere – inclusievesamenleving.nl
Sien.nl is een christelijke belangenvereniging voor mensen met een beperking, hun ouders, broers en zussen – sien.nl
Stichting Abri (Almeerse Belangengroep voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten) – hethondje.nl
Tante Truus: een horecagelegenheid in Almere met een bijzonder karakter. Bijzonder omdat er mensen met een verstandelijke handicap werken. – tantetruusalmere.nl
Triade met elkaar, en volwassenen die leven met een verstandelijke, meervoudige, sociale of psychiatrische beperking staan bij Triade centraal – triade-flevoland.nl
Woonmere, Woonvorm voor meervoudig gehandicapten – woonmere.nl
Yes We Care, Yes We Care brengt actuele behoeften in kaart van maatschappelijke organisaties in uw directe omgeving die hulp nodig hebben. U selecteert zelf welke organisatie u steunt  – yeswecare.nl