Contact

Stichting Calipso heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden en declareren uitsluitend gemaakte (reis)kosten.

Postadres
Stichting Calipso
t.a.v. secretariaat
Lancelotstraat 9
1363 WN Almere
 

Algemene contact gegevens
Kamer van Koophandel Almere 32130873
E-mailadres woongroep Calipso: info@woongroepcalipso.nl
Bankrelatie: ING IBAN: NL86 INGB 0009114532

 Voor gegevens uit het ANBI  zie het RSIN/Fiscaal nummer, 818966415.

Voor vragen t.a.v. beleid:

Bestuur Calipso
Email: bestuur@woongroepcalipso.nl

Voorzitter
De heer H. Palma (Hattum)
E: voorzitter@woongroepcalipso.nl

Secretaris
De heer F. Bogaard (Frans)
E: secretaris@woongroepcalipso.nl

Plaatsvervangend Secretaris en Activiteiten
De heer B. Flach (Bert)
E: bestuurslidactiviteiten@woongroepcalipso.nl

Penningmeester
De heer O.C.M. Verwer (Otto)
E: penningmeester@woongroepcalipso.nl

Bestuurslid Algemeen
Mevrouw A. Amelsbeek (Anneke)
E: bestuurslidalgemeen@woongroepcalipso.nl