Giften

ANBI-logoVoor de realisatie van haar woongemeenschap is Calipso op zoek naar organisaties, personen of instellingen die geld of andere zaken willen sponsoren. Hiervoor kunt u eventueel gebruik maken van onze ING rekening:

 

rekeningnummer NL86 INGB 0009114532

Uw gift wordt zeer op prijs gesteld!

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Calipso: info@woongroepcalipso.nl