Giften

ANBI-logoVoor de realisatie van haar woongemeenschap is Calipso op zoek naar organisaties, personen of instellingen die geld of andere zaken willen sponsoren. Hiervoor is een speciaal rekeningnummer geopend bij Van Lanschot Bankiers: met als rekeningnummer NL72FVLB0226681610.

Uw gift wordt zeer op prijs gesteld!

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Calipso: info@woongroepcalipso.nl