Over Calipso

Stichting Calipso is een wooninitiatief van ouders met een zoon of dochter met een verstandelijke beperking.

In 2006 namen een aantal ouders het initiatief om samen de woon-toekomst van hun verstandelijk gehandicapte kinderen zeker te stellen. Plannen werden gemaakt, er werd geld gezocht, er werd steun en advies gezocht van verschillende partijen.  Een keer was het bijna rond, maar toen kwam de financiële crisis langs. Maar in september 2014 is Calipso toch geopend. Lees meer…