Categorieën
nieuws

Thema avond Mozarthof

 Op dinsdag 18 maart is er een themavond georganiseerd door de Mozarthof in het kader van het onderwerp “wonen”. De avond was geïnitieerd door de ouderraad in samenwerking met Janneke Heijstek van Menioned M Zorg advies buro.

Diverse zorgaanbieders en andere organisaties hebben een presentatie gegeven en natuurlijk kon het bestuur van Calipso niet ontbreken.

Secretaris Aart Hulleman en voorzitter Lex Burgersdijk ontvouwden de 60 aanwezigen hun plannen en in welk stadium het initiatief zich bevond. Diverse vragen uit de zaal werden gesteld, waaronder ook de vraag of er ruimte was om zich bij het initiatief aan te sluiten.  Leverde 10 aanmeldingen op van ouders die interesse hadden om mee te doen. Het aantal ingeschrevenen verhoudt zich daarna op rond 20 ouderparen.