Categorieën
Uncategorized

2e groep bewoners in Calipso

Op zaterdag 20 september is de tweede groep bewoners verwelkomd door het bestuur van Calipso.

Om Amerpoort (de zorgverlener van de bewoners) de ruimte te geven en om alle bewoners voldoende aandacht te geven, was besloten  de inwoning bij Calipso in fases uit te voeren. Zaterdag de 13e kwam de eerste groep. Nu was het de beurt aan de tweede groep en volgende week zaterdag komt de laatste groep. In totaal zijn er dan 24 bewoners.

Ook nu was er een welkomsttaart en werden de bewoners toegesproken. Op naar de volgende groep, zodat Calipso  in volle glorie kan draaien na jarenlang doorzetten om dit klein wooninitiatief mogelijk te maken.