Archive / 2014

Calipso nu ook letterlijk onder de pannen

De bouw van de appartementen vordert. Nadat de pannen op de rij met 10 appartementen waren gelegd, zijn nu ook de dakpannen van de andere rij appartementen gelegd. Daarmee is Calipso nu dus ook letterlijk onder de pannen. Trouwens een mooi gezicht hoor die verschillende kleuren pannen. 

Bewoners Calipso bezoeken het bouwterrein

Het is zondagmiddag 9 februari 2014. Bewoners van Calipso, hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers, enkele broers en zussen en de heren A.Klarenbeek en H. Westendorp van zorgaanbieder Amerpoort, komen bijeen in het Klokhuis (kinder cASLa). Bij binnenkomst is het een feest van herkenning en soms ook voor het eerst kennismaken. Al snel is het gezellig. Tussendoor allemaal Lees meer…

Calipso tekent overeenkomst met zorgaanbieder Amerpoort

Calipso heeft 20 januari 2014 een grote stap gezet op haar weg naar de realisering van het project: het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Amerpoort. In Calipso gaan 26 bewoners met een verstandelijke beperking wonen. Allen hebben ze in meer of mindere mate een vorm van zorg en begeleiding nodig. Deze zorg en begeleiding wordt Lees meer…

Bestuur Calipso weer voltallig

Nadat de bestuursfunctie van plaatsvervangend penningmeester een korte periode vacant is geweest, is in de bestuursvergadering van 8 januari 2014 de heer Wim van Doesburg in voornoemde functie benoemd. Wij heten hem van harte welkom.

Plaatsingsmogelijkheid bij woongroep Calipso

Momenteel heeft woongroep Calipso geen wachtlijst. Sterker nog: er is op dit moment plaatsingsmogelijkheid. Heeft u belangstelling? Klik HIER voor de selectieprocedure of HIER voor de downloads, waar u de intentieverklaring vindt waarmee u zich aanmeldt bij de woongroep.