Archive / januari, 2014

Calipso tekent overeenkomst met zorgaanbieder Amerpoort

Calipso heeft 20 januari 2014 een grote stap gezet op haar weg naar de realisering van het project: het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Amerpoort. In Calipso gaan 26 bewoners met een verstandelijke beperking wonen. Allen hebben ze in meer of mindere mate een vorm van zorg en begeleiding nodig. Deze zorg en begeleiding wordt Lees meer…

Bestuur Calipso weer voltallig

Nadat de bestuursfunctie van plaatsvervangend penningmeester een korte periode vacant is geweest, is in de bestuursvergadering van 8 januari 2014 de heer Wim van Doesburg in voornoemde functie benoemd. Wij heten hem van harte welkom.

Plaatsingsmogelijkheid bij woongroep Calipso

Momenteel heeft woongroep Calipso geen wachtlijst. Sterker nog: er is op dit moment plaatsingsmogelijkheid. Heeft u belangstelling? Klik HIER voor de selectieprocedure of HIER voor de downloads, waar u de intentieverklaring vindt waarmee u zich aanmeldt bij de woongroep.