Zorg visie

Dit jaar is de kerngroep diverse keren bijeen gekomen en heeft in samenwerking met Philadelphia support een Visie document gemaakt. Hierdoor is onze visie op zorg duidelijk geformuleerd en zal straks als leidraad moeten dienen voor de zorgverleners