Over Calipso

Meerland impressie hoek straat

Stichting Calipso is een wooninitiatief van ouders met een zoon of dochter met een verstandelijke beperking.

Medio 2006 zijn een aantal ouders met elkaar in gesprek geraakt over de woon-toekomst van hun kind met een beperking. Ze hebben de handen ineen geslagen en formuleerden een wens om een woonvorm te realiseren voor hun kind. Uit deze groep ouders heeft zich een werkgroep gevormd, bestaande uit 6 ouders, die aangevuld met een onafhankelijke voorzitter de stichting begin 2008 formeel hebben opgericht. Het bestuur heeft een plan van aanpak gemaakt, een zorgvisie geschreven en er werden contacten gelegd met verscheidene partijen om de doelstelling te kunnen realiseren,

Na 5 jaar van overleg en diverse kansen die voorbij kwamen maar toch niet tot succes leidden, is het nu dan zover: Met de Alliantie als opdrachtgever en verhuurder, en Amerpoort als zorgverlener, worden 26 appartementen gerealiseerd in 13 eengezinswoningen. 4 appartementen zullen worden uitgevoerd voor minder valide bewoners: zij krijgen het gehele woonprogramma op de begane grond. Centraal wordt een gebouw neergezet waarin de gemeenschappelijke voorzieningen komen, zoals de keuken en de woon- en eetkamer. In deze gemeenschappelijke ruimte wordt de hoofdingang gesitueerd. De gemeenschappelijke ruimte geeft toegang tot de tuin van Calipso, waar de voordeuren van de appartementen aan grenzen.

De bouw van de appartementen is gestart. Zie voor de vorderingen van de bouw onze nieuwsberichten op deze site en ook bij de foto’s van de bouw. Oplevering van alle woningen en de gemeenschappelijke ruimtes is in het derde kwartaal van 2014. Per 13 september werden de eerste bewoners verwelkomd. Daarna kwamen op 20 en 27 september de andere bewoners. In totaal zijn er nu 24 appartementen bewoond. Het kleinschalig wooninitiatief is definitief gestart.